Ereleden Luck Raeck

ERELEDEN

LEDEN VAN VERDIENSTE

Ereleden                                 

1973 Jan der Wal (†)

1974 Harry Terhaag (†)

1977 Gerrit van Vredendaal (†)

1990 Ton Croiset van Uchelen

1998 Rob Bosman

2002 Fen Reurekas

2013 Ton Bleijenbergh (†)

2015 Stef van der Beesen  (†)(postuum)

Leden van Verdienste

2001 Jopie van Ingen-Boekhout (†)

2002 Coby Slee-Alberts (†)

2005 Ton Bleijenbergh (†)

2009 Anja Kriekaard (†)

2012 Peter Nagtegaal

 

 

 

 

Kandelaar van Verdienste

1989 Rob Bosman
1989 Hans Oudegeest
1991 Nel van den Akker-de Graaf   
1994 Peter Nagtegaal
1995 Job Boot
1995 Herman Engelen
1995 Fen Reurekas-Westerveld
1995 Hans van den Akker (†)
1996 Jopie van Ingen-Boekhout (†) 
2003 Hans Bosman
2003 Rozé Martens-van Houten
2003 Gerrit Schalkwijk

 

 

 

 

Pen van Verdienste

1990 Susan Coorens-van Ingen (†)
1990 Fen Reurekas-Westerveld
1990 Coby Slee-Alberts (†)
1990 Jan Slee (†)
1991 His van de Heg-Bangma (†)
1991 Marius van de Heg
1992 Ton Bleijenbergh  (†)
1992 Els de Groot
1993 Govert van der Wal
1994 Carla Boot-Schade
1994 Jan Reurekas
1995 Jelly Bosman-Veldstra (†)
1995 Gerrit Schalkwijk
1995 Gert Wingelaar
1997 Emma van Liempdt-Lutz (†)
2002 Annemieke Lieben
2002 Elles Lieben
2002 Yvonne Reurekas
2003 Elly Jannink

 

Tijdens de ALV van 10 december 2015 deelt de voorzitter mede dat het bestuur besloten heeft dit jaar 1 voordracht te doen voor een eretitel – een hele bijzondere die voor het laatst in 2013 en 2002 is uitgereikt.

Het bestuur heeft daarom unaniem besloten Stef van der Beessen postuum voor te dragen als Erelid van de vereniging met de volgende motivering.

Een clubicoon word je niet vanzelf, daar moet je wel iets voor doen. In de beginjaren vooral actief op de baan, resulterend in diverse kampioenschappen met verschillende teams. Later vooral naast de baan en op de achtergrond actief.

Zonder morren en bijna als vanzelfsprekend organiseerde Stef gedurende tientallen jaren samen met anderen het Open Toernooi, de Clubkampioenschappen en verzorgde hij eveneens de ledenadministratie.
Niet bepaald de makkelijkste posten bij Luck Raeck.

Het was altijd een plezier om met Stef samen te werken, omdat niet alleen zijn deskundigheid, maar ook zijn humor enorm gewaardeerd werd.

Stef was de belichaming van sportiviteit en plezier op de baan. Fanatisme maakte altijd plaats voor ‘als het maar een leuk tennispotje wordt’. Velen van u herinneren het traditionele Echtparentoernooi. Stef en Hanneke hadden absoluut recordwinnaars van dit evenement kunnen zijn, maar het was Stef, die zijn niveau aanpaste en vaak ten koste van zichzelf ook de mindere goden een leuke wedstrijd gunde.

Wars van bedankjes en in de belangstelling staan, was Stef vooral opvallend door onopvallend te zijn.

Stef was niet alleen een icoon, maar ook een ambassadeur van Luck Raeck!
Een prachtig mens bij een prachtige club!

Onder luid applaus wordt dit voorstel aangenomen en neemt de vrouw van Stef, Hanneke, die speciaal voor deze gelegenheid bij de ALV aanwezig was, deze eretitel in ontvangst.