Ereleden / Leden van Verdienste

 

Ereleden                                 

1973 Jan der Wal (†)

1974 Harry Terhaag (†)

1977 Gerrit van Vredendaal (†)

1990 Ton Croiset van Uchelen

1998 Rob Bosman

2002 Fen Reurekas-Westerveld

2013 Ton Bleijenbergh (†)

2015 Stef van der Beesen  (†)(postuum)

2022 Hans Bosman

Leden van Verdienste

2001 Jopie van Ingen-Boekhout (†)

2002 Coby Slee-Alberts (†)

2005 Ton Bleijenbergh (†)

2009 Anja Kriekaard (†)

2012 Peter Nagtegaal

 

 

 

 

Kandelaar van Verdienste

1989 Rob Bosman
1989 Hans Oudegeest
1991 Nel van den Akker-de Graaf   
1994 Peter Nagtegaal
1995 Job Boot
1995 Herman Engelen
1995 Fen Reurekas-Westerveld
1995 Hans van den Akker (†)
1996 Jopie van Ingen-Boekhout (†) 
2003 Hans Bosman
2003 Rozé Martens-van Houten
2003 Gerrit Schalkwijk

 

 

 

 

Pen van Verdienste

1990 Susan Coorens-van Ingen (†)
1990 Fen Reurekas-Westerveld
1990 Coby Slee-Alberts (†)
1990 Jan Slee (†)
1991 His van de Heg-Bangma (†)
1991 Marius van de Heg
1992 Ton Bleijenbergh  (†)
1992 Els de Groot
1993 Govert van der Wal
1994 Carla Boot-Schade
1994 Jan Reurekas (†)
1995 Jelly Bosman-Veldstra (†)
1995 Gerrit Schalkwijk
1995 Gert Wingelaar
1997 Emma van Liempdt-Lutz (†)
2002 Annemieke Lieben
2002 Elles Lieben
2002 Yvonne Reurekas
2003 Elly Jannink