Tarieven

Het soort lidmaatschap wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd op peildatum 1 januari van een contributiejaar. Welpen worden derhalve automatisch juniorlid, junioren automatisch jong senior lid en jong-senioren automatisch senior lid, indien zij op 1 januari respectievelijk 8, 18 of 30 jaar zijn. 

Voor het seizoen 2023/2024 zijn de contributiebijdragen als volgt samengesteld: 

Soort lidmaatschap Contributie Lid KNLTB Speelrecht Omschrijving
Senior € 215 ja onbeperkt Personen met een leeftijd vanaf 30 jaar
(Echt)paren € 205 ja onbeperkt Samenwonende personen met een leeftijd vanaf 30 jaar
Jong senior € 160 ja onbeperkt Personen met leeftijd vanaf 18 tot en met 29 jaar
Junior € 80 ja onbeperkt Personen met een leeftijd van 8 t/m 17 jaar
Welp Gratis ja onbeperkt

Kinderen met een leeftijd t/m 7 jaar. Voor het volgen van tennislessen zijn wel kosten verschuldigd.

U-pas Senior € 106,37 via U-pas; 
Junior: volledig via U-pas
ja onbeperkt Met een U-pas komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Kijk voor meer informatie op www.upas.nl.  
Dagspeler € 145 ja ma t/m vr tot 17.00 uur Tevens recht op deelname aan activiteiten op ma t/m vr tot 17.00 uur
Donateur € 42,50 nee geen speelrecht

Bedoeld voor leden die minimaal één jaar geblesseerd zijn of om een andere reden een jaartje geen spelend lid willen zijn. Zij ontvangen wel clubnieuws, maar worden afgemeld bij de KNLTB. 

Winterlidmaatschap

(2023/24)

€ 100,00 ja onbeperkt

Bedoeld voor de periode 1 november - 1 maart. Lidmaatschap eindigt automatisch op 1 maart.


De bovengenoemde tarieven zijn per contributiejaar. Als iemand in de loop van het jaar lid wordt, is de volgende kortingstabel van toepassing:

  • Aanmelding na 1 mei:                 15% korting
  • Aanmelding na 1 juni:                 30% korting
  • Aanmelding na 1 juli:                  45% korting
  • Aanmelding na 1 augustus:        60% korting
  • Aanmelding na 1 september:     geen korting maar lidmaatschap tot 31 oktober van het volgende jaar voor het bedrag van een jaarcontributie. 

De contributie wordt in één termijn afgeschreven, aan het begin van het seizoen. 

Door aanmelding als lid (met uitzondering van Donateur) machtigt het lid de vereniging ook om hem/haar als lid aan te melden bij de KNLTB.
 
U-pas
Houders van een U-pas kunnen hun U-pas tegoed inzetten voor het betalen van contributie. Als je gebruik wilt maken van je U-pas, meld dat direct bij je aanmelding bij de ledenadministratie. Voor bestaande leden, neem contact op met de penningmeester. Meer informatie: https://www.u-pas.nl/aanbod/detail/6894-1003

Jeugdfonds Sport en Cultuur
Via het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan een aanvraag laten doen voor betaling van de contributie. Meer informatie: https://jeugdfondssportencultuur.nl/tennis/.