Wijzigen of opzeggen

Wijzigen lidmaatschap
Wil je een wijziging in je persoonlijke gegevens doorgeven? Of je lidmaatschap wijzigen? Geef dit door aan de ledenadministratie door een email te sturen naar [email protected].

Opzeggen lidmaatschap
Je kunt het lidmaatschap opzeggen door een email te sturen naar [email protected].

Hou er rekening mee dat het contributiejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober en dat opzeggingen uiterlijk 31 oktober bij onze ledenadministratie binnen moeten zijn.

Voor de opzegging van het lidmaatschap geldt het volgende: 

  • Bij opzeggen vóór 1 november is geen contributie meer verschuldigd
  • Bij opzeggen vóór 1 december is 20% van de geldende contributie verschuldigd
  • Bij opzeggen vóór 1 januari is 40% van de geldende contributie verschuldigd