Lidmaatschap

Als lid van Luck Raeck kan je het hele jaar onbeperkt tennissen (beperkingen gelden voor bepaalde lidmaatschappen), rekening houdend met de baan- en afhangreglementen. Helaas hebben we, als gevolg van de storm van februari 2022, afscheid moeten nemen van onze blaashal. In het begin van 2023 zullen onze leden een besluit nemen over mogelijke vervanging.

Lidmaatschap en Contributie 

Het contributiejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Genoemde prijzen zijn per contributiejaar. 
Actuele clubinformatie ontvang je via e-mailnieuwsbrieven. Ook op de website én in de ClubApp staat actueel nieuws. 
Voor het seizoen 2022/2023 zijn de contributiebijdragen als volgt samengesteld:

Soort lidmaatschap Contributie Lid KNLTB Speelrecht Omschrijving
Senior € 215,00 Ja Onbeperkt Personen met een leeftijd vanaf 30 jaar
(Echt)paren € 205,00 Ja Onbeperkt Samenwonende personen met een leeftijd vanaf 30 jaar
Jong senior € 160,00 Ja Onbeperkt Personen met een leeftijd van 18 t/m 29 jaar
Junior €   80,00 Ja Onbeperkt Personen met een leeftijd van 8 t/m 17 jaar
Welp Gratis Ja Onbeperkt Kinderen met een leeftijd t/m 7 jaar. Voor het volgen van tennislessen zijn wel kosten verschuldigd.
U-pas Senior € 108,63
Junior: gratis
Ja Onbeperkt Met een U-Pas komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Kijk voor meer informatie op www.u-pas.nl 
Dagspeler € 145,00 Ja Ma t/m vr tot 17.00 uur Tevens recht op deelname aan activiteiten op maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. 
Donateur €   42,50 Nee Geen speelrecht Bedoeld voor leden die minimaal één jaar geblesseerd zijn of om een andere reden een jaar geen spelend lid willen zijn. Zij ontvangen wel clubnieuws, maar worden afgemeld bij de KNLTB. 


De tarieven zijn na korting van € 10,00 bij afgifte van een automatische incasso. Indien er geen automatische incasso wordt afgegeven mag het lid deze korting ook in mindering brengen onder de voorwaarde dat de betaling binnen de betalingstermijn is ontvangen door de vereniging.

Wanneer je je aanmeldt als nieuw lid op of na 1 mei dan is de volgende kortingstabel van toepassing:

  • Aanmelding na 1 mei:                 15% korting
  • Aanmelding na 1 juni:                 30% korting
  • Aanmelding na 1 juli:                  45% korting
  • Aanmelding na 1 augustus:        60% korting
  • Aanmelding na 1 september:     geen korting maar lidmaatschap tot 31 oktober van het volgende jaar voor het bedrag van een jaarcontributie.

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Het soort lidmaatschap wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd op peildatum 1 januari van een contributiejaar. Welpen worden automatisch juniorlid, junioren worden automatisch jong volwassenen lid en jong volwassenen worden automatisch senior lid indien zij op 1 januari respectievelijk 8, 18 of 30 jaar zijn.


Aanmelding

Door het formulier Lid worden Luck Raeck in te vullen, meld je je aan als lid van Luck Raeck. Om je inschrijving compleet te maken stuur je een recente pasfoto (formaat 35x45 mm) digitaal naar onze ledenadministrateur Haye Galama via
e-mailadres Ledenadministratie Luck Raeck; of eventueel via [email protected]

Na aanmelding ontvang je een factuur voor de contributie. Luck Raeck incasseert de contributie (alsmede ook lesgelden en contracten van de blaashal van leden) via automatische incasso. Kies daarom op het inschrijfformulier voor automatische incasso en vul je IBAN rekeningnummer, de tenaamstelling en plaats van de bankrekening, in. Jouw aanmelding als lid is tevens jouw machtiging voor deze automatische afschrijving. Door aanmelding als lid (met uitzondering van Donateur) machtigt het lid de vereniging om hem/haar als lid aan te melden bij de KNLTB. Zo ben je niet alleen lid van Luck Raeck, maar ook van de landelijke tennisbond.

 

Wijzigingen

Een wijziging in je persoonlijke gegevens of het wijzigen van je lidmaatschap kun je doorgeven aan de ledenadministratie d.mv. een mail; Ledenadministratie Luck Raeck

Opzeggen lidmaatschap

Je kunt het lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie; Ledenadministratie Luck Raeck. Je kunt ook een brief sturen. Hou er rekening mee dat het contributiejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober en dat opzeggingen uiterlijk 31 oktober bij onze ledenadministratie binnen moeten zijn.

Voor de opzegging van het lidmaatschap geldt het volgende: 

  • Bij opzeggen vóór 1 november dan is geen contributie meer verschuldigd;  
  • Bij opzeggen vóór 1 december dan is 20% van de geldende contributie verschuldigd;
  • Bij opzeggen vóór 1 januari dan is 40% van de geldende contributie verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie of om lid te worden van Luck Raeck kun je contact opnemen met Haye Galama. Stuur een mail naar Ledenadministratie Luck Raeck; eventueel via [email protected]

Tennispas 

Elk lid van de vereniging ontvangt, na betaling van de verschuldigde contributie, een ledenpas. Met dit pasje is het mogelijk om jezelf te identificeren bij de competitie of een open toernooi en kan je een baan afhangen. Je ledenpas is ook te vinden in de ClubApp

Speelsterkte

Je speelsterkte is een heel getal van 1 t/m 9. Een beginnende speler krijgt een 9. Een professionele speler een 1. Dit getal wordt gebruikt voor de opstelling in de competitie en het inschrijven voor toernooien. Op die manier speel je tegen gelijkwaardige tegenstanders. Je speelsterkte wordt aan het einde van elk seizoen bepaald aan de hand van je rating. Je nieuwe speelsterkte wordt in november gecommuniceerd, maar treedt pas het volgende jaar in werking en geldt het volledige jaar van januari tot december.

Tennisles

Wij adviseren startende tennissers om tennisles te nemen. Er zijn verschillende tennisleraren die les geven aan één persoon, duo's of groepjes van vier of acht mensen. Bij het indelen van de groepen houden we rekening met je speelsterkte. Je kunt je ook als groep met vrienden opgeven. Meer informatie over het volgen van tennislessen vind je onder Trainingen.