Lidmaatschap

LID WORDEN BIJ LUCK RAECK


Als lid van Luck Raeck kun je het gehele buitenseizoen, van april tot en met oktober, onbeperkt tennissen (bepaalde soorten lidmaatschap hebben beperkingen). Verder hebben wij een blaashal over vier tennisbanen voor het winterseizoen.

Lidmaatschap en Contributie 

Het contributiejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Genoemde prijzen zijn per contributiejaar. 
Actuele clubinformatie ontvang je via e-mailnieuwsbrieven. Ook op de website én in de ClubApp staat actueel nieuws. 
Voor het seizoen 2020/2021 zijn de contributiebijdragen als volgt samengesteld:

Soort lidmaatschap Contributie  Lid KNLTB Speelrecht  Omschrijving
Senior € 199,00 Ja onbeperkt Personen met een leeftijd vanaf 30 jaar.
(Echt)paren  € 189,00 Ja onbeperkt Samenwonende personen met een leeftijd vanaf 30 jaar.
Jong Senior € 149,00 Ja onbeperkt Personen met leeftijd vanaf 18 tot en met 29 jaar.
Junior € 75,00 Ja onbeperkt Personen met een leeftijd van 8 t/m 17 jaar.
Welp Gratis Ja onbeperkt Kinderen met een leeftijd t/m 7 jaar. Voor de kosten van de training zijn wel kosten verschuldigd.
U-pas Senior: 
€ 108,63 
Junior: gratis 
Ja onbeperkt  Met een U-Pas komt u in aanmerking voor een korting op de contributie. Kijk voor meer informatie op www.upas.nl
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dien dan jaarlijks vóór 1 december een kopie van uw U-Pas in bij de ledenadministratie.
Dagspeler € 135,00 Ja Maandag t/m vrijdag 
tot 17.00 uur
Tevens recht op deelname aan activiteiten op maandag t/m vrijdag tot 17.00u.
Donateur € 40,00 Nee Geen speelrecht Bedoeld voor leden die minimaal één jaar geblesseerd zijn of om een andere reden een jaartje geen spelend lid willen zijn. Zij ontvangen wel clubnieuws, maar worden afgemeld bij de KNLTB. Donateurs kunnen een volgend jaar weer spelend lid worden zonder dat ze entreegeld hoeven te betalen.

De tarieven zijn na korting van € 10,00 bij afgifte van een automatische incasso. Indien er geen automatische incasso wordt afgegeven mag het lid deze korting ook in mindering brengen onder de voorwaarde dat de betaling binnen de betalingstermijn is ontvangen door de vereniging.

Indien u zich aanmeldt als nieuw lid op of na 1 mei dan is de volgende kortingstabel van toepassing:
Aanmelding na 1 mei:                 15% korting
Aanmelding na 1 juni:                 30% korting
Aanmelding na 1 juli:                  45% korting
Aanmelding na 1 augustus:        60% korting
Aanmelding na 1 september:     geen korting maar lidmaatschap tot 31 oktober van het volgende jaar voor het bedrag van een jaarcontributie

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Het soort lidmaatschap wordt vastgesteld aan de hand van de leeftijd op peildatum 1 januari van een contributiejaar. Welpen worden derhalve automatisch juniorlid, junioren worden automatisch jong volwassenen lid en jong volwassenen worden automatisch senior lid indien zij op 1 januari respectievelijk 8, 18 of 30 jaar zijn.


Aanmelding

Door het formulier Lid worden Luck Raeck (dit is een link) in te vullen, kun je je aanmelden als lid van Luck Raeck. Om je inschrijving compleet te maken stuur je een recente pasfoto (formaat 35x45 mm) digitaal naar: 

Ledenadministratie Luck Raeck

Haye Galama, ledenadministrateur,
e-mailadres Ledenadministratie Luck Raeck; eventueel via [email protected]

Na aanmelding ontvang je van ons een factuur voor de contributie. Luck Raeck incasseert de contributie (alsmede ook lesgelden en contracten van de blaashal van leden) middels automatische incasso. Kies daarom op het inschrijfformulier (zie bovenvermelde link) voor automatische incasso en vul je IBAN rekeningnummer, alsmede tenaamstelling en plaats van de bankrekening, in. Jouw aanmelding als lid is tevens jouw machtiging voor deze automatische afschrijving. Door aanmelding als lid (met uitzondering van Donateur) machtigt het lid de vereniging om hem/haar als lid aan te melden bij de KNLTB.

Wijzigingen

Een wijziging in je persoonlijke gegevens of het wijzigen van je lidmaatschap kun je doorgeven aan de ledenadministratie d.mv. een mail; Ledenadministratie Luck Raeck

Opzegging lidmaatschap

Je kunt het lidmaatschap opzeggen door een e-mail te sturen naar de ledenadministratie. Ledenadministratie Luck Raeck. Je kunt natuurlijk ook een brief sturen. Hou er echter rekening mee dat het contributiejaar loopt van 1 november tot en met 31 oktober en dat opzeggingen uiterlijk 31 oktober bij onze ledenadministratie binnen moeten zijn.

Voor de opzegging van het lidmaatschap geldt het volgende: 

  • Bij opzeggen vóór 1 november dan is geen contributie meer verschuldigd;  
  • Bij opzeggen vóór 1 december dan is 20% van de geldende contributie verschuldigd;
  • Bij opzeggen vóór 1 januari dan is 40% van de geldende contributie verschuldigd.

Informatie

Voor meer informatie of om lid te worden van Luck Raeck kun je contact opnemen met Haye Galama. Stuur een e-mail via Ledenadministratie Luck Raeck; eventueel via [email protected]

Tennispas 

Elk lid van de vereniging ontvangt, na betaling van de verschuldigde contributie, een ledenpas. Met je lidnummer op de pas kun je digitaal gaan “afhangen”, oftewel het reserveren van een baan.  

Tennisles

Daarnaast is het advies voor startende tennissers om tennisles te nemen. Er zijn verschillende tennisleraren die les geven aan één persoon, duo's of groepjes van vier of acht mensen. Bij indeling van de groepen wordt onder andere rekening gehouden met je speelsterkte. Natuurlijk kun je je ook samen met vrienden opgeven. Meer informatie over het volgen van tennislessen kun je verderop op deze site vinden.

Competitie

Elk tennisseizoen begint met de competitie. Luck Raeck heeft veel teams op verschillende spelniveaus en -dagen. Zo zijn er teams op dinsdag-, donderdagochtend (dames) en vrijdagochtend (heren 50+), vrijdagavond (dames, heren en gemengd) en zaterdag (dames, heren en gemengd).  

Activiteiten

Naast de verschillende competities worden er het hele seizoen veel activiteiten georganiseerd. Dit zijn activiteiten die één dag tot een hele week (of zelfs langer) beslaan. Voorbeelden zijn het familietoernooi, de clubkampioenschappen, het Ton Bleijenbergh Zomertennis, diverse toernooitjes voor de jeugd, de racketochtend en -avond en natuurlijk ons eigen Open Toernooi.

Speelsterkte

Als je lid bent van Luck Raeck krijg je automatisch een KNLTB pas (dagspelers uitgezonderd). Op je KNLTB-pas staat vermeld welke speelsterkte je hebt, variërend van beginner (9) tot vergevorderd (1). Deze speelsterkte kan veranderen door deelname aan competitie of toernooien.