Nieuws blaashal - juli 2023

Na de informatieavond en het advies van de blaashalwerkgroep aan het bestuur eerder dit jaar is een nieuwe projectcommissie opgestaan om nog eenmaal de mogelijkheden voor overdekt wintertennis onder de loep te nemen. De projectcommissie, bestaande uit Robert van Arem, Paul Croiset van Uchelen, Bert de Jong en Hans de Jong, heeft na verder onderzoek een duidelijk, compleet en onderbouwd voorstel gepresenteerd aan het bestuur.  

Dit voorstel betrof alleen de aanschaf, opzet en exploitatie van een nieuwe blaashal, omdat al snel bleek dat alle mogelijke alternatieven te kostbaar zijn (minstens tweemaal zo duur als een nieuwe blaashal) of om andere redenen (techniek/vergunning) niet haalbaar.  

Uitgangspunten in het voorstel:

·   zo groot mogelijke zekerheid van kostendekkende exploitatie;

·   een commissie die zich committeert aan alle werkzaamheden rondom de hal en wintertennis; en

·   unanieme steun van dit voorstel door het bestuur.   

Na beoordeling is het bestuur tot het besluit gekomen dit voorstel niet unaniem te kunnen steunen. De belangrijkste reden is dat het hebben van een hal grote impact heeft op de totale vereniging inclusief haar leden. Hierbij valt te denken aan:

·   de overlap van de hal vanaf begin oktober met de najaarscompetitie en buitentrainingen;

·   het wegnemen in de wintermaanden van vier banen (in de hal) voor vrij spelen (mits het weer dat toestaat);

·   de uitdaging en organisatie om het clubhuis tijdens de wintermaanden open te houden door inzet van voldoende barvrijwilligers. 

Daarnaast zijn de aannames van de projectcommissie voor financiële haalbaarheid in relatie tot de substantiële financiële verplichting voor de club, ook met in het vooruitzicht de zeer grote investeringen voor o.a. (verdere) vernieuwing van ons tennispark en het nieuwe clubhuis, een reden waarom het bestuur tot de conclusie is gekomen dat nu niet verstandig is om deze investering te doen.  

Deze uitkomst zal voor sommige leden een teleurstelling betekenen. Het spijt ons voor hen die zich er toch op verheugd hadden. De blaashalwerkgroep en de nieuw opgestane projectcommissie hebben beide veel energie en tijd gestoken in de onderzoeken, analyses en voorstellen. Het bestuur wil de leden die hierin geparticipeerd hebben nogmaals zeer bedanken voor hun inzet.