Blaashal

De werkgroep die de voor- en nadelen van een nieuwe blaashal heeft onderzocht en de ledenavond heeft geleid, heeft het bestuur ge├»nformeerd en geadviseerd. 
 
Alle kennis en waardevolle input uit de informatieavond heeft geleid tot een advies van de werkgroep aan het bestuur. Dit advies is niet bindend, zoals ook de uitslag van de peiling onder de aanwezigen van de info-avond niet bindend is. Over de inhoud en het verloop van de informatieavond zijn de leden eerder per email (7 februari) en per nieuwsbrief geïnformeerd.
 
Alle voor- en nadelen afgewogen is er geen noodzaak om een nieuwe blaashal aan te schaffen. Uit de ledenpeiling na afloop van de informatieavond volgt dat een meerderheid tegen de aanschaf van een nieuwe hal is.
 
De organisatie van een nieuwe hal, inclusief een vertegenwoordiger met bestuursverantwoordelijkheid, is een basisvereiste en een groot struikelblok gebleken, waar ook waarschijnlijk een deel van het aantal tegenstemmen bij de peiling aan te koppelen valt. Een ander inzicht is dat leden op grond van duurzaamheid alternatieven voor een blaashal onderzocht zouden willen zien.
 
Een besluit over een nieuwe blaashal uitstellen is niet wenselijk. Dit heeft te veel invloed op het nemen van besluiten op diverse andere gebieden, waardoor deze zouden moeten worden aangehouden.
 
Op basis van de verkregen informatie uit de ledenavond en het advies van de werkgroep heeft het bestuur het volgende besluit genomen:
 
Indien voor 1 april 2023 geen nieuwe commissie met voltallige bezetting zich heeft aangemeld om de aanschaf van een nieuwe hal nader uit te werken en geschikte alternatieven te onderzoeken en naar een Bijzondere Algemene Ledenvergadering te brengen voor een verenigingsbesluit, zal het bestuur in de bestuursvergadering van 16 april a.s. besluiten om geen nieuwe hal aan te schaffen.
 
Dus mocht je je sterk willen maken als commissielid, meld je dan aan via [email protected]. Voor vragen kun je natuurlijk ook mailen met een van de bestuursleden.