Tennissen onder voorwaarden vanaf maandag 11 mei weer mogelijk bij Luck Raeck

10 mei 2020


Start op maandag 11 mei

We kunnen allemaal gelukkig weer vanaf maandag 11 mei onder voorwaarden tennissen bij onze club! Hoe we dat met z’n allen beheersbaar doen en houden, lees je hieronder. Deze tekst is samengesteld o.b.v. documenten van NOC*NSF en de KNLTB.  

Om veilig te kunnen sporten, moeten we ons primair blijven houden aan de bekende richtlijnen van het RIVM: anderhalve meter afstand houden en bij klachten blijft iedereen van het betreffende gezin thuis.  

Het is belangrijk dat we tennissen gefaseerd starten en gecontroleerd de activiteiten uitbreiden. Dus elke keer weer een stapje verder, zodat de drukte op de club goed gehandhaafd en gecontroleerd kan worden. Niet alleen om terugslag in de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, maar ook om de vereniging de gelegenheid te geven het goed te organiseren en spelers te laten wennen aan tennis in de “anderhalvemetersamenleving”. Dat vraagt nogal wat organisatie en aanpassingsvermogen van iedereen.
 

Op de baan en trainingen voor volwassenen

Het advies volgens het “spoorboekje” van premier Rutte in de fase tot maandag 1 juni is om vrij spelen door volwassenen van 19 jaar en ouder met maximaal 2 spelers per baan toe te staan. Dat kan alleen door vooraf digitaal via de KNLTB Clubapp een baan te reserveren. Dat kan vanaf 12 uur van tevoren. Mocht je tennisafspraak niet doorgaan, vergeet dan niet je reservering te annuleren (NIET digitaal gereserveerd=NIET tennissen).  

Uitzondering voor maximaal 2 spelers per baan voor volwassenen vanaf 19 jaar zijn de trainingen o.l.v. Jeroen Overbeeke en Jeroen Martens. Daarvoor geldt een maximum van 4 spelers per baan. De trainers houden zelf toezicht op het naleven van deze richtlijn. Jeroen Overbeeke legt contact met alle lessers.  

Luck Raeck heeft vanwege de organisatorische complexiteit ervoor gekozen dat de uitzondering van vrij spelen met dubbel teams, zolang beide koppels uit hetzelfde gezin/huishouden komen, NIET toe te staan.  

Aan de slag

Helaas konden wij de afgelopen weken pas reageren, nadat de officiële instanties ons de benodigde input gaven. Met de inzet en betrokkenheid van een klein team konden we gelukkig steeds tijdig reageren. Met name de afgelopen week hebben we laten zien dat er een beginnetje is voor tennis in de “anderhalvemetersamenleving”.  

We hebben er alle vertrouwen in dat we allemaal als onderdeel van Luck Raeck de veiligheid in acht nemen, waarbij de gezondheid voorop blijft staan. Met elkaar hebben we een grote verantwoordelijkheid om dit goed op te pakken. Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord.

KNLTB Corona Toolbox

De KNLTB adviseert iedereen om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Het algemeen protocol en de sport specifieke richtlijnen, zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox. Dé plek met alle informatie voor tennis (en padel) in deze coronatijd.  

Voortschrijdend inzicht kan aanpassingen in één van de documenten noodzakelijk maken. In de Corona Toolbox vind je altijd de meest actuele informatie. Waar nodig publiceren wij belangrijke wijzigingen altijd via de Luck Raeck website en/of nieuwsbrief.  

In het kort de richtlijnen tot 1 juni

 • voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;
 • blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;
 • blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);
 • blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal 7 dagen thuis na de uitslag van de test;
 • blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • de banen zijn dagelijks geopend van 8:00 tot 22:30 uur (ben je de laatste, doe alle verlichting uit;
 • de mini banen, tennismuur en de banen in de blaashal blijven gesloten;
 • afhangen kan uitsluitend digitaal via de KNLTB Clubapp vanaf 12 uur van te voren (NIET digitaal gereserveerd=NIET tennissen);
 • dagelijks van 13:00 tot 14:00 uur worden alle banen automatisch gesproeid, waardoor afhangen gedurende deze tijd niet mogelijk is;
 • jeugd tot en met 12 jaar blijvend onder begeleiding buiten tennissen, hoeven geen 1,5 meter afstand te houden, geen maximaal aantal spelers per baan;
 • jeugd van 13 tot en met 18 jaar blijvend onder begeleiding buiten tennissen, indien zij 1,5 meter afstand houden, maximaal 4 spelers per tennisbaan;
 • vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen tot en met 12 jaar en jeugd van 13 tot en met 18 jaar is alleen toegestaan, mits de regels van de jeugd van 13 tot en met 18 jaar worden aangehouden (zie vorige bullet);
 • volwassenen kunnen zonder begeleiding buiten tennissen, indien zij 1,5 meter afstand houden, maximaal 2 spelers per tennisbaan;
 • het clubhuis (ook de hal met de toiletten) is gesloten, de kleedkamers zijn alleen open voor noodzakelijk toiletgebruik (ga thuis naar het toilet, voordat je vertrekt), douchen is niet toegestaan;
 • de banen zijn nog “vers”, omdat ze nauwelijks bespeeld zijn, het verzoek om kuiltjes en dergelijke zelf provisorisch te herstellen.  

Clubhuis

Vooralsnog moeten alle kantines en clubhuizen onder de huidige omstandigheden gesloten blijven, maar wat is sporten zonder een hapje, drankje of gewoon even te socializen? Dat vindt de KNLTB ook en aanleiding genoeg om te overleggen met NOC*NSF en het ministerie van VWS over in hoeverre clubhuizen, sportkantines en verenigingshoreca, ondanks de opgelegde beperkingen toch mee te laten doen. We blijven dat samen met Yvonne en Ruud nauwlettend volgen.  

Open toernooi en extra activiteiten

In overleg met de commissie voor het open toernooi is besloten het open toernooi 2020 te laten vervallen. Samen met de werkgroep ledenparticipatie (WLP) o.l.v. Wil Ligthart wordt bekeken of er tijdens de zomervakantie extra activiteiten ontplooid kunnen worden, mits daarvoor voldoende animo is. De verwachting is namelijk dat veel leden dit jaar tijdens de vakantie thuis of in eigen land blijven. Zin om mee te denken/helpen? Stuur een mail naar [email protected].  

De blaashal

Onder de huidige omstandigheden blijft de blaashal nog tot minstens 1 juni staan. De richtlijn van de gemeente schrijft namelijk voor dat het afbreken van de hal ook op minstens 1,5 meter van elkaar moet gebeuren. Dat maakt afbreken op dit moment onmogelijk. Aangezien de blaashal nog steeds als een binnensport accommodatie wordt aangemerkt, blijft deze op slot.  

Tot slot

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief waren de laatste richtlijnen van de gemeente Stichtse Vecht nog niet in ons bezit. Wij verwachten overigens dat deze niet of nauwelijks gaan afwijken. Is dat wel zo, bestaat de mogelijkheid dat we de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze nieuwsbrief moeten intrekken of herzien.  

We roepen iedereen nogmaals op zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zich aan de afspraken en hygiënemaatregelen te houden. Voor zichzelf, maar ook in het belang van de gezondheid van anderen.  

Samen de baan weer op, geniet ervan!  

Met vriendelijke tennisgroet,
Cor van Alphen
Hans Bosman
Bert Gaarkeuken
Jeroen Hoefakker
Harro Ridt

Nieuwscategorieën