Einde contributieseizoen & lidmaatschap

01 oktober 2020

Van de ledenadministratie
Luck Raeck kent verschillende soorten lidmaatschap. Een overzicht daarvan vind je op onze website. Het contributiejaar bij Luck Raeck loopt van 1 november t/m 31 oktober.
Daarom graag aandacht voor het volgende:
 
Dagspelers
Dagspelers zijn speelgerechtigd van maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur. Je kunt op die dagen overdag ook meedoen aan de competitie en andere activiteiten. Dagspelers ontvangen een spelerspas van de KNLTB. Om hiermee competitie te kunnen spelen dient een pasfoto te worden aangeleverd, je kunt deze sturen aan de ledenadministratie. Heb je als Dagspeler al een pas mét foto? Dan hoef je de foto niet opnieuw aan te leveren. Als Dagspeler is het je eigen verantwoordelijkheid om je aan de afspraken te houden omtrent het dag-lidmaatschap. Wil je ook na 17.00 uur en in de weekenden tennissen, dan dien je Standaardlid te worden. Je kunt dit aanpassen door een mail te sturen aan de ledenadministratie.
 
Welpen
Kinderen met een leeftijd t/m 7 jaar (peildatum 1 januari van het contributiejaar) zijn gratis lid. Voor de kosten van de training zijn wel kosten verschuldigd. Indien wordt deelgenomen aan de competitie, dan bedraagt de contributie inclusief verplicht lidmaatschap KNLTB € 35,00. Wanneer een Welp-lid 8 jaar wordt, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet in Juniorlidmaatschap. De contributie voor Junioren bedraagt € 99,00 incl. lidmaatschap van de KNLTB. Het lidmaatschap beëindigen dient vóór 1 november te geschieden.
 
Competitie
Voor het spelen van competitie is een hiervoor geldige KNLTB-pas noodzakelijk. Dat betekent een pas mét pasfoto. Je kunt je foto sturen aan de ledenadministratie.
 
Wijzigen persoons-/adresgegevens
Wijzigingen in je persoons-/adresgegevens kun je doorgeven aan de ledenadministratie.
 
Beëindigen lidmaatschap 
Wanneer je je lidmaatschap wilt beëindigen dien je dit te doen vóór aanvang van het nieuwe contributieseizoen, dus uiterlijk 31 oktober 2019. Opzeggen kan niet via het webformulier, maar door een mail te sturen aan de ledenadministratie of schriftelijk aan Tennisvereniging Luck Raeck, Postbus 179, 3600 AD Maarssen. We stellen het op prijs als je de reden van beëindigen daarbij wilt vermelden.
Bij opzeggen vóór 1 november, dan is er geen contributie meer verschuldigd, daarna geldt:
  • Bij opzeggen vóór 1 december dan is 20% van de geldende contributie verschuldigd;
  • Bij opzeggen vóór 1 januari dan is 40% van de geldende contributie verschuldigd.

Nieuwscategorieën