Benoeming Kascontrole Commissie en update project Zuilense Vecht en banen 1 t/m 4

10 januari 2019


Het bestuur heeft Ton van der Loo en Ton Klarenbeek bereid gevonden om zitting te nemen in de Kascontrole Commissie dit jaar.
Wij zijn erg bij dat zij dit voor de vereniging willen doen!

Op 24 januari praten Cor, Hans en Harro weer met de gemeente over het project Zuilense Vecht. Daarbij zal ook een stedenbouwkundige aanwezig zijn om nog eens goed naar een optimale indeling van het project te kijken.

Tot slot hebben we aan de firma Ton de Rooij Tennis opdracht gegeven om de banen 1 t/m 4 in maart (na het afbreken van de blaashal) te vervangen door TopClay. 


Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 30 244 4125

Sportparkweg, Maarssen

Postbus 179
3600 AD Maarssen