Beheren of innoveren?

04 september 2019


Beste Luck Raeckers,

Het bestuur onderkent al een aantal jaren een sterke terugloop van vrijwilligers, een verminderde animo voor deelname aan activiteiten en met name het ontbreken van een hoog “fungehalte” binnen onze club. Initiatieven om dit tij te doen keren zijn wel opgepakt, maar hebben helaas tot op heden weinig tot geen effecten gesorteerd. Dat trekken wij ons als bestuur enorm aan, omdat het simpelweg zo niet langer door kan gaan.


Als vereniging heb je periodes van beheren en periodes van innoveren. Luck Raeck is toe aan innoveren. De komst van het nieuwe sportpark Zuilense Vecht is de ideale injectie om te kijken naar vormen, die onze vereniging nodig heeft. Vormen waarmee onze club weer toekomstvast is. Wat hebben we straks aan een nieuw toekomstvast tennispark als er onvoldoende vrijwilligers beschikbaar zijn en er nauwelijks verenigingsvreugde ervaren wordt?


Weliswaar heeft het huidige bestuur een hoop ervaring, maar die ervaring kan ook belemmerend werken om nieuwe initiatieven te ontplooien. Wij hebben daarom besloten om onze functies op de komende ALV van donderdag 12 december individueel beschikbaar te stellen. Dat betekent niet dat we als compleet bestuur opstappen, tenzij natuurlijk op elk in te vullen bestuursfunctie een geschikte kandidaat door de ALV gekozen wordt of als er geen enkel vertrouwen meer naar het bestuur uitgesproken wordt.


Op de plekken waar invulling (nog) niet direct mogelijk is, laat een bestuur met meer dan 100 jaar lidmaatschap vertegenwoordiging en zoveel clubliefde de stokjes natuurlijk niet zomaar vallen. Tenslotte blijft het belang van Luck Raeck bij ons prevaleren. Daarom gaan wij nog tot uiterlijk de ALV van 2020 door of zoveel langer als daartoe aanleiding is. Het bestuur is er niet klaar mee, maar wel klaar voor (om plaats te maken voor anderen)!


Aanmelden (individueel of als groep) kan conform de statuten persoonlijk bij één van ons of via [email protected]. Volgens diezelfde statuten mag je ook tijdens de ALV jezelf als kandidaat naar voren schuiven. Vanzelfsprekend zal voldoende tijd vrijgemaakt worden om zaken zorgvuldig over te dragen. Met name het dossier “Zuilense Vecht” verdient extra aandacht, omdat Luck Raeck daar steeds de gezamenlijke initiatieven in ontplooit en over een uitgebreid netwerk beschikt. Zuilense Vecht is een belangrijke pijler voor onze vereniging!


Help Luck Raeck de toekomst in!


Cor van Alphen ([email protected])
Jeroen Hoefakker ([email protected])
Harro Ridt ([email protected])
Hans Bosman ([email protected])
Bert Gaarkeuken ([email protected])

Nieuwscategorieën