25 maart: Lente Tennisdag voor nieuwe leden

27 februari 2023


Welkom zijn ook zeker de leden die redelijk recent lid geworden zijn.

Veel leden hebben nog nooit de gelegenheid gehad een toernooitje te spelen en denken dat ze niet goed genoeg zijn voor een toernooitje. Onzin natuurlijk; tennis kan op elk niveau een gezellige en sportieve uitdaging zijn. Je moet het gewoon eens ervaren hoe leuk het is met clubgenoten van vergelijkbaar spelniveau een tennismiddag te delen. Zo ontmoet je andere mensen die in de afgelopen jaren lid werden van Luck Raeck. Je kan een paar tennispartijen spelen, ervaring uitwisselen en mensen leren kennen. Ook vertellen we je een en ander over onze bruisende club.

Programma

12.00 – 12.15 uur     Inloop
12.15 – 12.30 uur     1e info-praatje
12.30 – 13.15 uur    1e partij
13.15 – 13.45 uur    Pauze / 2e info-praatje
13.45 – 14.30 uur    2e partij
14.30 – 15.00 uur    Pauze
15.00 – 15.45 uur    3e partij
15.45 - 16.00 uur    Afsluiting  

We organiseren per ronde wie met wie tegen wie speelt. Je kunt je voor één wedstrijd inschrijven, maar ook voor twee of alle drie ronden.

Aanmelding:
Aanmelding kan voor 22 maart. Stuur je mailtje naar [email protected].

Vermeld daarbij:

1) Voornaam, achternaam, geslacht en leeftijd

2) Wat is je tenniservaring?

   0)   Nog nooit gedaan

   1)   Heb enige ervaring, maar daar is alles mee gezegd

   2)   Speel met enige regelmaat een partij/krijg al een tijdje les

3) Wil je op deze dag ook één of meer partijen spelen? En zo ja, in welke ronde(n) van het programma wil je meespelen (zie programma; maximaal 3 ronden)

Op vrijdag 24 maart sturen we een email naar alle mensen die zich voor de Lente Tennisdag hebben opgegeven, met daarin het wedstrijdschema. We hopen daarbij dat iedereen die zich opgeeft ook echt komt, want anders schopt dat het schema erg in de war. Tot ziens op 25 maart!  

Naast de 1e Lente Tennisdag op 25 maart wordt op 29 april een Lente Tennisdag met een Open Dag georganiseerd; op 24 juni is de laatste Lente Tennisdag van dit seizoen. Aanmelden kan nu al!  

De commissie Nieuwe Leden: Harald Drenth, Annemarie Pots en Griet Flachet

 

Spring Tennis Day TV Luck Raeck

On March 25th, 2023, the New Members Committee is organizing a Spring tennis day. This day is for people with level 8-9 (from 18 years old). We would like to invite you - as a new member - to join us. Also welcome are the members who have become members fairly recently. Many members have never had the opportunity to play a tournament and believe they are not good enough for one. This is simply not true; tennis can be a fun and challenging sport at any level. You just need to experience hoe enjoyable it is to share a tennis afternoon with fellow members who have a similar skill level. It's a great way to meet new people who have joined Luck Raeck in recent years. You can play a few matches, exchange experiences, and get to know others. Additionally, we will provide you with more information about our vibrant club. Don't miss out on this exciting opportunity to improve your game and make new friends!

Program
12.00 – 12.15 Walk-in
12.15 – 12.30 1st Info chat
12.30 – 13.15 1st game
13.15 – 13.45 Break / 2nd info chat
13.45 – 14.30 2nd game
14.30 – 15.00 Break
15.00 – 15.45 3rd party
15.45 - 16.00 Closing  

We organize the matches and decide who plays with whom against whom. You can register for one match, but also for two or all three rounds. To register, please send an email to [email protected] by March 22nd, and include the following information:

1) First name, last name, gender and age
2) What is your tennis experience?
    0) Never played before
    1) Have some experience, but not much
    2) Play regularly or have been taking lessons for some time

3) Do you want to play one or more matches on this day? If yes, in which round(s) of the program do you want to play (see program; maximally 3 rounds)  

On Friday, March 24th, we will send an email to all people who have registered for the Spring Tennis Day with the match schedule. We hope that everyone who registers will actually show up, as it would otherwise disrupt the schedule. We look forward to seeing you on March 25th!

In addition to the first Spring Tennis Day on March 25th, an Open Day Spring Tennis Day will be held on April 29th, and the last Spring Tennis Day of the season will be on June 24th. You can sign up now!

The New Members Committee: Harald Drenth, Annemarie Pots and Griet Flachet   

Nieuwscategorieën