Terug naar overzicht

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Virtueel via Microsoft Teams
10-12-2020 20:00 - 10-12-2020 22:30
Cor van Alphen, Hans Bosman, Bert Gaarkeuken, Jeroen Hoefakker, Harro Ridt

Alle senioren worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene leden vergadering van T.V. Luck Raeck te Maarssen, te houden op donderdag 10 december 2020, aanvang 20.00 uur.

De vergadering zal Digitaal via Microsoft Teams plaatsvinden omdat T.V. Luck Raeck graag zijn verantwoordelijkheid neemt en er helaas nog veel corona-gerelateerde beperkingen zijn rondom het houden van een fysieke vergadering.  

Agenda

1. Opening  

2. Binnengekomen stukken en / of mededelingen  

3. Goedkeuring verslag 62e ALV van 12 december 2019 en verslag 63e BALV van 23 september 2020 (Sociaal Jaarverslag december 2020)  

4. Voorzitter  

5. Jaarverslagen 2019/2020 Algemeen en Commissies  

6. Jaarrekening 2019/2020  

7. Verslag kascontrolecommissie  

8. Benoeming kascontrolecommissie  

9. Penningmeester Begroting 2020/2021 Bepaling en vaststelling contributie 2021  

10. Verkiezing bestuursleden  

11. Eretitels/Onderscheidingen  

12. Rondvraag  

13. Sluiting  

  Terug naar overzicht