Corona Protocol Luck Raeck 2021

Protocol Corona maatregelen T.V. Luck Raeck 2021; Vanaf dinsdag 16 maart  

Doel van dit protocol

Om veilig te kunnen sporten, moeten we ons primair blijven houden aan de geldende richtlijnen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en (lokale) overheden aangevuld met de richtlijnen van VSG, NOC*NSF en de KNLTB.   Dit protocol beschrijft hoe we op onze accommodatie met alle leden, vrijwilligers, bestuur, trainers, medewerkers en relevante gecontracteerde partijen onder voorwaarden bij ons op een verstandige, beheersbare en veilige wijze kunnen tennissen. Dit protocol geeft, naast de informatie die door middel van nieuwsbrieven gedeeld wordt met de leden, duiding aan de respectieve verantwoordelijken van de leden, het bestuur en de medewerkers van de vereniging.   We proberen binnen de geldende richtlijnen de overlast voor iedereen tot het minimum te beperken; mocht het niet mogelijk blijken op deze manier met elkaar de richtlijnen te handhaven, zullen we deze verder moeten aanscherpen.  

Basis van dit protocol

Dit protocol is ontwikkeld op basis van de volgende documenten (zie KNLTB Corona Toolbox voor meer informatie) en aangevuld ten behoeve van de praktische invulling ten aanzien van het gebruik van de accommodatie en sportaanbod van T.V. Luck Raeck:

·         Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, de sportbonden en VSG;

·         Aanvullende richtlijnen en adviezen tennis/padel van de KNLTB  

KNLTB Corona Toolbox De KNLTB adviseert iedereen om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Het algemeen protocol en de sport specifieke richtlijnen, zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox.   Indien de KNLTB in de Corona Toolbox belangrijke wijzigingen publiceert zal Luck Raeck waar nodig de belangrijke wijzigingen zo spoedig mogelijk en altijd via de Luck Raeck website en/of nieuwsbrief communiceren.

Afstand Bij het betreden van het complex houdt iedereen zich aan de geldende richtlijnen en huisregels. Iedereen is verplicht om 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van elkaar te houden. Uitzonderingen hierop zijn:

·     Jongeren tot en met 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden;

·     Kinderen tot en met 12 jaar hoeven daarnaast geen 1,5 meter afstand te houden tot anderen;

·     Personen die tot één huishouden/gezin behoren hoeven onderling geen anderhalve meter afstand te houden.  

Rondom en op de baan

·     Officiële competities en toernooien zijn verboden.

·     Onderlinge wedstrijden voor de jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar binnen de vereniging zijn wel toegestaan; geen maximaal aantal spelers per baan.

·     Georganiseerde wedstrijden voor volwassenen van 27 jaar en ouder binnen de vereniging zijn niet toegestaan.

·     Maak een speelafspraak en reserveer een baan via de het digitaal afhangsysteem in de Club App.

·     Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten vrij spelen;

Maximaal aantal spelers per baan

·     De maximale groepsgrootte bij trainingen is 4 personen voor volwassenen vanaf 27 jaar (dit is exclusief trainer).

·     Dubbelen mag met 4 personen van 27 jaar en ouder in 2 vaste koppels van 2 personen. Houd altijd 1,5 meter afstand tot het andere koppel en met je medespeler.

·     De tennismuur is toegankelijk voor maximaal 1 persoon in de leeftijd van 27 jaar en ouder. De jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar kan met meerdere personen tegelijk gebruik maken van de muur.

·     De minibanen zijn gesloten.

·     Afhangen voor de buitenbanen is alleen digitaal mogelijk via het afhangsysteem in de Club App.

·     Spelers zijn alleen welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben.

·     Toeschouwers/publiek zijn niet toegestaan op het park. Ouders mogen dus ook niet komen kijken bij de tennisles van hun kinderen.  

Rondom en in het clubhuis

·     Het clubhuis is alleen open voor gebruik van het toilet (alleen voor noodgevallen).

·     Naast de kantine en het terras zijn de kleedkamers en de douches gesloten.

·     Het clubhuis kan, mits geaccordeerd door het bestuur, gebruikt blijven worden voor verenigingsactiviteiten die ondersteunend zijn aan het tennis. Denk hierbij aan kort noodzakelijk overleg (tussen vrijwilligers, bestuur, trainers, medewerkers en/of relevante gecontracteerde partijen), onderhoudswerkzaamheden en noodgevallen, zoals een plotseling EHBO-geval. Vergaderactiviteiten worden zoveel mogelijk online georganiseerd. Indien dit online niet mogelijk is, dan kan er in het clubhuis worden vergaderd.

·     Bij de wasbak aan het clubhuis staat desinfecterende zeep.  

Overige maatregelen en richtlijnen

Richtlijn voordat je gaat spelen:

·     Iedereen moet digitaal een buitenbaan afhangen via het afhangsysteem.

·     Neem zoveel mogelijk je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.

·     Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen:

·     Volwassenen vanaf 27 jaar: houd altijd 1,5 meter (ongeveer je arm plus racketlengte) afstand.

·     Vermijd fysiek contact.

·     Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

·     Geef geen high fives.

·     Wissel van baanhelft met de klok mee.

Richtlijnen na het spelen:

·     Ga na het vrij spelen/ trainen direct naar huis.  

Aanspreekpunt (Corona-verantwoordelijken) binnen de vereniging

·     Cor van Alphen (bestuurslid, voorzitter) [email protected]

·     Jeroen Hoefakker (bestuurslid, secretaris) [email protected]

·     Hans Bosman (bestuurslid, accommodatie) [email protected]

·     Jeroen Overbeeke (hoofdtrainer) [email protected]

·     Pim Blaauw (groundsman) [email protected]