Corona Protocol Luck Raeck 2021

Protocol Corona maatregelen T.V. Luck Raeck 2021; Vanaf zaterdag 25 september

Doel van dit protocol 

Om veilig te kunnen sporten, moeten we ons primair blijven houden aan de geldende richtlijnen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en (lokale) overheden aangevuld met de richtlijnen van VSG, NOC*NSF en de KNLTB. Dit protocol beschrijft hoe we op onze accommodatie met alle leden, vrijwilligers, bestuur, trainers, medewerkers en relevante gecontracteerde partijen onder voorwaarden bij ons op een verstandige, beheersbare en veilige wijze kunnen tennissen. Dit protocol geeft, naast de informatie die door middel van nieuwsbrieven gedeeld wordt met de leden, duiding aan de respectieve verantwoordelijken van de leden, het bestuur en de medewerkers van de vereniging. We proberen binnen de geldende richtlijnen de overlast voor iedereen tot het minimum te beperken; mocht het niet mogelijk blijken op deze manier met elkaar de richtlijnen te handhaven, zullen we deze verder moeten aanscherpen.

Basis van dit protocol

Dit protocol is ontwikkeld op basis van de volgende documenten (zie KNLTB Corona Toolbox voor meer informatie) en aangevuld ten behoeve van de praktische invulling ten aanzien van het gebruik van de accommodatie en sportaanbod van T.V. Luck Raeck:

 • Protocol verantwoord sporten van NOC*NSF, VSG en alle sportbonden - goedgekeurd door VWS en het RIVM;
 • Aanvullende richtlijnen en adviezen tennis/padel van de KNLTB

KNLTB Corona Toolbox

De KNLTB adviseert iedereen om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Het algemeen protocol en de sport specifieke richtlijnen, zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox .

Indien de KNLTB in de Corona Toolbox belangrijke wijzigingen publiceert zal Luck Raeck waar nodig de belangrijke wijzigingen zo spoedig mogelijk en altijd via de Luck Raeck website en/of nieuwsbrief communiceren.

Rondom en in het clubhuis

Vanaf 25 september 2021 zijn het clubhuis en de buitenterrassen op onze sportlocatie open onder de volgende voorwaarden / adviezen:

 • De horeca in het clubhuis dient om 00.00 uur gesloten te worden.
 • Bij ‘verblijven in de horeca’ geldt dat er een coronatoegangsbewijs verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Vanaf 14 jaar moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs samen met het identiteitsbewijs worden gecontroleerd (vanaf die leeftijd mag gevraagd worden naar het ID).
 • Voor het gebruik van het terras buiten geldt deze verplichting niet.   
 • Voor het bestellen en afhalen van eten en drinken in het clubhuis is een coronatoegangsbewijs ook niet verplicht.
 • In geval van ‘doorloop’ naar de toiletten/kleedkamers/douches is tevens geen coronatoegangsbewijs nodig. Gebruik hiervoor de toegangsdeuren buitenom bij baan 1.
 • Er geldt geen maximaal aantal bezoekers.
 • Het advies is nog steeds om 1,5 meter afstand van elkaar te houden, geef elkaar de ruimte.
 • Het coronatoegangsbewijs voor horeca binnen is verplicht, ook als binnen de 1.5 meter afstand gehandhaafd wordt.

Veilig op de baan principes

 • De vereniging is open voor vrij spelen, trainen, onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen spelers van andere verenigingen. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van groepsgrootte en aantal spelers per baan. Het advies blijft van te voren een baan te reserveren, een duidelijke indeling en ruim speelschema te maken om wachttijden en groepsvorming te voorkomen.
 • Spelers zijn welkom op de vereniging op het tijdstip dat ze een baan gereserveerd hebben en/of training hebben of ingedeeld zijn voor een wedstrijd.
 • Spelers en leraren hoeven bij het tennissen geen 1.5 meter afstand tot elkaar te houden op de baan. Ook buiten de baan geldt de 1.5 meter afstand niet meer. Wel is het advies om elkaar de ruimte te geven.
 • Tennis binnen in de blaashal (vanaf 6 november) is toegestaan.

Overige maatregelen en richtlijnen

Richtlijn voordat je gaat spelen:

 • Het advies is zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan te reserveren of af te hangen. Voorkom wachttijden en groepsvorming.
 • Neem zoveel mogelijk je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.

Richtlijnen tijdens het spelen:

 • Spelers hoeven tijdens het tennissen of padellen geen 1.5 meter afstand van elkaar te houden op de baan. Ook buiten de baan geldt de 1.5 meter afstand niet meer, wel is het advies om elkaar de ruimte te geven.
 • Vermijd fysiek contact.
 • Geef geen high fives.
 • Ga tijdens het tennissen niet dichtbij elkaar zitten (bankje of stoelen).

Aanspreekpunt (Corona-verantwoordelijken) binnen de vereniging