Corona Protocol Luck Raeck 2022

Protocol Corona maatregelen T.V. Luck Raeck 2022;

Vanaf vrijdag 18 februari 2022  

Doel van dit protocol

Om veilig te kunnen sporten, moeten we ons primair blijven houden aan de geldende richtlijnen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en (lokale) overheden aangevuld met de richtlijnen van VSG, NOC*NSF en de KNLTB.  

Dit protocol beschrijft hoe we op onze accommodatie met alle leden, vrijwilligers, bestuur, trainers, medewerkers en relevante gecontracteerde partijen onder voorwaarden bij ons op een verstandige, beheersbare en veilige wijze kunnen tennissen. Dit protocol geeft, naast de informatie die door middel van nieuwsbrieven gedeeld wordt met de leden, duiding aan de respectieve verantwoordelijken van de leden, het bestuur en de medewerkers van de vereniging.

We proberen binnen de geldende richtlijnen de overlast voor iedereen tot het minimum te beperken; mocht het niet mogelijk blijken op deze manier met elkaar de richtlijnen te handhaven, zullen we deze verder moeten aanscherpen.  

Basis van dit protocol

Dit protocol is ontwikkeld op basis van de volgende documenten (zie KNLTB Corona Toolbox voor meer informatie) en aangevuld ten behoeve van de praktische invulling ten aanzien van het gebruik van de accommodatie en sportaanbod van T.V. Luck Raeck:

 • Algemeen Protocol Verantwoord Sporten, wat is samengesteld door NOC*NSF, VSG en alle sportbonden en goedgekeurd door VWS en het RIVM;
 • Aanvullende richtlijnen en adviezen tennis/padel van de KNLTB

KNLTB Corona Toolbox De KNLTB adviseert iedereen om zich te houden aan het algemene Sportprotocol en de specifieke richtlijnen voor tennis op te volgen. Het algemeen protocol en de sport specifieke richtlijnen, zijn allemaal gebundeld in de KNLTB Corona Toolbox.  

Indien de KNLTB in de Corona Toolbox belangrijke wijzigingen publiceert zal Luck Raeck waar nodig de belangrijke wijzigingen zo spoedig mogelijk en altijd via de Luck Raeck website en/of nieuwsbrief communiceren.  

Verdere versoepelingen Het kabinet heeft besloten dat verdere versoepelingen mogelijk zijn. De horeca mag onder voorwaarden vanaf vrijdag 18 februari open tot 01.00 uur, een Coronatoegangsbewijs (CTB) blijft wel nodig. Vanaf 25 februari vervalt ook de verplichting voor een CTB.  

Sport specifieke aanvullingen voor tennis op ons park   Hieronder een overzicht van de maatregelen per doelgroep:  

Jeugd (t/m 17 jaar)

Trainen (buiten en binnen)

 • Leraar aanwezig
 • Geen maximale groepsgrootte

Vrij spelen (buiten en binnen)

 • Geen maximaal aantal spelers per baan

Wedstrijden (buiten en binnen)

 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn toegestaan.  

Volwassenen (vanaf 18 jaar)

Trainen (buiten en binnen)

 • Leraar aanwezig
 • Geen maximale groepsgrootte

Vrij spelen (buiten en binnen)

 • Geen maximale groepsgrootte

Wedstrijden (buiten en binnen)

 • (Officiële) wedstrijden in teamverband zoals competities en toernooien zijn toegestaan.  

Op het sportpark (rondom en in het clubhuis en in de blaashal)

 • Vanaf 18 februari mag het clubhuis open tussen 5:00 en 01:00 uur en het terras mag open tussen 05:00 en 24:00 uur. Een CTB is nodig voor iedereen vanaf 18 jaar; een vaste zitplaats, het dragen van een mondkapje en het houden van 1.5 meter afstand is dan niet meer verplicht.
 • Kleedkamers, douches en toiletten zijn open; bij het gebruik hiervan is een coronatoegangsbewijs (vanaf 18 jaar) verplicht.
 • Publiek is binnen en buiten toegestaan bij wedstrijden en trainingen.
 • Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat deze personen geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in het clubhuis en in de blaashal.
 • De verplichting van het CTR vervalt vanaf 25 februari 2022.  

Veilig de baan op principes

 • De vereniging is open voor vrij spelen, trainen, onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen spelers van andere verenigingen. Het advies blijft van te voren een baan te reserveren om wachttijden en groepsvorming te voorkomen.
 • De 1.5 meter afstand is verplicht buiten de baan (tot 25 februari 2022).  

Overige maatregelen en richtlijnen

Richtlijnen voordat je gaat spelen

 • Het advies is zoveel mogelijk vanuit huis, digitaal of per telefoon, een baan te reserveren of af te hangen. Voorkom wachttijden en groepsvorming.
 • Neem zoveel mogelijk je eigen ballen mee om te tennissen en markeer deze.
 • Neem je eigen materiaal mee zoals een bidon met water en een handdoek.  

Richtlijnen tijdens het spelen

 • Spelers van 18 jaar en ouder houden tijdens het tennissen zoveel mogelijk afstand van elkaar. Ga niet naast elkaar zitten op het bankje en geef geen “high fives”. De 1.5 meter is niet verplicht tijdens het sporten, naast de baan wel. De 1.5 meter regel vervalt vanaf 25 februari 2022.  

Training

 • Voor trainingen geldt geen maximale groepsgrootte.
 • De leraar houdt 1.5 meter afstand tot de leerlingen. De 1.5 meter regel vervalt vanaf 25 februari 2022.  

Aanspreekpunt (Corona-verantwoordelijken) binnen de vereniging