Bestuur - Takenoverzicht 2021

1. Voorzitter. Boegbeeld, gezicht vereniging, extern georiënteerd, bewaakt meerjarenplan, cultuurdrager, beroepsorgaan, zit vergaderingen voor, aanspreekpunt voor (i) sfeer en beleving, (ii) enquêtes, en (iii) beleidswensen binnen de vereniging.  

2. Secretaris. Algemeen contactpersoon vereniging, spin in het web, jaarplanning bestuursvergaderingen, agenda/notulen bestuursvergaderingen en ALV. Postverwerking. Beheer archief, statuten, uittreksel Kamer van Koophandel. Wijziging bestuurssamenstelling doorgeven aan de KvK. Opstellen jaaragenda. Bijhouden lijst commissieleden en onderscheidingen, vrijwilligersbeleid, beheer verenigingsbeleidsplan en organisatie.  

3. Penningmeester. Financiële administratie, ledenadministratie, inzicht ledenontwikkeling, financiële planning, begroting en budgettering, contributie, contracten/verzekeringen, contactpersoon voor financiële zaken, contacten huisbank, personeelsbeleid.  

4. Tenniszaken. Contacten tennisscholen/trainers, KNLTB, uitwisseling, beheer seniorenbeleidsplan, contact met en aansturing van commissie tenniszaken (TZ). Hieronder valt het seniorentennisbeleid, indeling trainingen/lessen (senioren), indeling competitie (senioren), ballenbeheer, organiseren interne en externe seniorenactiviteiten door vele specifieke commissies zoals voor open toernooi, clubkampioenschappen (senioren), competitie (senioren) diverse recreanten-activiteiten.  

5. Jeugdzaken. Contacten tennisscholen/trainers, KNLTB (Tenniskids), ouders, uitwisseling, beheer jeugdbeleidsplan, contact met en aansturing van jeugdcommissie (JC). Hieronder valt het jeugdtennisbeleid en werving nieuwe jeugdleden, participatie ouders en participatie en behoud oudere jeugd, indeling trainingen/lessen (jeugd), indeling competitie (jeugd), organiseren interne en externe jeugdactiviteiten door vele specifieke commissies zoals Familietoernooi, Toss ochtenden, Funmiddag, Open Jeugdtoernooi, Jeugd Clubkampioenschappen, Jeugdcompetitie, Vechtstreektooernooi.  

6. Accommodatie. Clubhuis (groot onderhoud en nutsvoorzieningen), blokhut, banen, parkbeheer (inclusief terras), hal, aansturing groundsman,  contacten snoeiploeg, meerjarenplanning onderhoud/investeringen. Hieronder vallen de groundsman en de volgende commissies: accommodatie, snoeiploeg, blaashalverhuurcommissie.  

7. Clubhuis en bar. Clubhuis (verzorging en onderhoud inventaris, inclusief kleedkamers en terras), contacten bar, EHBO, sleutelbeleid, alarm, meerjarenplanning onderhoud/investeringen en aansturing van de barcommissie, sfeer en beleving, aankleding en faciliteiten, vergunningen en veiligheid, beleidsplan evenementen, meetings, feesten en gebruik van muziek en beeld.  

8. Communicatie. Communiceren, perscontacten VAR en UN, sociaal jaarverslag, website, mobiele app, nieuwsbrieven, publicist, bijhouden jaaragenda, beheer ballenbrief, sponsoring, leden werving (inclusief organisatie open dag), behoud leden. Organiseren van interne evenementen zoals de lenteborrel (seizoenopening), sponsor/vrijwilligers evenement). Mobiliseren van mensen en inzet van middelen ten behoeve van informeren en verbinden van leden, sponsors en andere belanghebbenden, bewaken van kruisverbanden dwars door de vereniging, imago beheer, aanspreekpunt voor initiatieven op gebied van beleving en representatie. Hieronder vallen de volgende commissies: werving, IT, sponsoring.